ถ้าลุงตู่ให้เฮียดมมาช่วยกระทรวงศึกษา

0
902

คลิปบางส่วนจากงาน “สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้วยระบบ 4.0 ดีเซลคอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560